English-Turkish translations for alderman:

belediye meclisi üyesi., Belediye Meclisi üyesi · other translations

alderman belediye meclisi üyesi., Belediye Meclisi üyesi

The alderman's first wife died several years ago cholera.

Belediye meclisi üyesi ilk eşi öldü birkaç yıl önce kolera.

I'm looking for an alderman.

Belediye meclis üyesi arıyorum.

James Neary, the alderman from the fourth ward?

Dördüncü bölge belediye meclis üyesi James Neary mi?