English-Turkish translations for alert:

alarm · uyarı · tetik · uyanık · dikkatli · uyarmak · uyanık olmak · bildirmek · ayık · other translations

alert alarm

What this is this is unfortunately a red alert.

Bu bir maalesef bu bir kırmızı alarm.

Red alert!. Enemy fleet approaching!

Kırmızı alarm. Düşman donanması yaklaşıyor!

Red alert, Captain!

Kırmızı alarm, Kaptan!

Click to see more example sentences
alert uyarı

Very important doctor coming through.. code red, Amber alert, black death, blue balls!

Çok önemli bir doktor geliyor.. kod kırmızı, Amber uyarısı, siyah ölüm, mavi toplar!

Alert, Warp containment breach in two minutes,

Uyarı. İki dakika içinde warp reaktörü ihlali.

I have a Homeland Security alert.

Bir İç Güvenlik uyarısı bildirecektim.

Click to see more example sentences
alert tetik

The important thing is always to be alert for God's call.

Önemli olan, Tanrı'nın çağrısı için her zaman tetikte olmak.

Be alert Sun Woo.

Sun Woo, tetikte ol.

Wait, alert and what?

Bir dakika. Tetikte ve ne?

Click to see more example sentences
alert uyanık

Mate, just be a bit more alert, OK?

Dostum, sadece biraz daha uyanık ol, tamam?

Stay alert, talk to me.

Uyanık kal. Konuş benimle.

Alert for what?

Ne için uyanık?

Click to see more example sentences
alert dikkatli

Be alert for contact, Tucker.

Bağlantı için dikkatli ol, Tucker.

Wesley is being alert and responsible.

Wesley dikkatli ve sorumlu davranıyor.

No, no. Stay alert, Deke.

Hayır dikkatli ol, Deke.

Click to see more example sentences
alert uyarmak

Despite your best efforts to alert her, she and Mr. Merchiston are in custody.

Onu uyarmak için tüm çabalarınıza rağmen O ve Bay Merchiston gözaltında.

This alerts them.

Bu onları uyarıyor.

alert uyanık olmak

Mate, just be a bit more alert, OK?

Dostum, sadece biraz daha uyanık ol, tamam?

Now, stay alert.

Şimdi uyanık ol.

alert bildirmek

I've already alerted the others.

Diğerlerine haber verdim bile.

alert ayık

Coffee keeps me awake and alert.

Kahve de beni ayık ve tetikte tutuyor.