English-Turkish translations for algorithm:

algoritma · other translations

algorithm algoritma

Y-You give them a better algorithm, they'll give you a killer sales team.

Onlara daha iyi bir algoritma ver onlar da sana dehşet bir satış ekibi versin.

Your Honor, the plaintiff knows that we will never reveal the algorithm.

Sayın Yargıç, davacı da biliyor ki algoritmayı asla açığa çıkaramayız.

That's a good idea. I'll run an algorithm on three.

İyi fikir, ben de üç ile ilgili bir algoritma hazırlayacağım.

Click to see more example sentences