English-Turkish translations for alien:

uzaylı · yabancı · yaratık · farklı · alien · other translations

alien uzaylı

My name is B.O.B., and we're going to be best friends now because you're an alien teddy bear and I love you and

Benim adım B.O.B., ve biz en iyi arkadaş olacağız çünkü Sen bir uzaylı oyuncak ayısın ve ben seni sevdim ve

Do you mean he's an alien, too?

Yani sence o da uzaylı?

Too bad he's an alien.

Çok yazık ki o bir uzaylı.

Click to see more example sentences
alien yabancı

There is no alien ship and there never was.

Orada bir yabancı gemi yok ve orada hiç olmadı.

How's math gonna help us kick the aliens off this planet?

Bize yardım edecek Nasıl matematik Bu gezegenden yabancılar tekme?

It's an alien vessel.

Bu bir yabancı gemi.

Click to see more example sentences
alien yaratık

This could be a creature from that alien ship.

Bu yabancı gemiden gelen bir yaratık olmalı.

He's an alien. He's a thing!

O bir uzaylı, bir yaratık.

What's the bad alien done to you?

O kötü yaratık sana ne yaptı böyle?

Click to see more example sentences
alien farklı

You noticed something and you're investigating it, and because it's you, it's going to be dangerous and alien.

Bir şey fark ettin ve onu araştırıyorsun. Sen olduğun için bu şey tehlikeli ve uzaylı olacaktır.

She is totaIly alien to this planet and our Iife-form and totaIly dangerous.

Bu gezegendekilerden ve bizim yaşam formumuzdan tamamen farklı ve tamamen tehlikeli.

Maybe aliens evolved differently.

Uzaylılar farklı gelişmiş olabilir.

Click to see more example sentences
alien alien

Space invasion? or Alien invasion?

Uzaylı istilası? ya da Alien istilası?

Alien Robot The Prequel.

Alien Robot The Prequel.