English-Turkish translations for alight:

yanan · vermek · other translations

alight yanan

Her heart is also alight

Onun da kalbi yanıyor

alight vermek

He set the place alight.

O yeri ateşe verdi.