English-Turkish translations for alike:

benzeyen · aynı · benzeri, benzer · other translations

alike benzeyen

Here, you got the palm trees, and they all look alike.

Burada, palmiye ağaçları var, ve hepsi de birbirine benziyor.

And Claire You and I, we're more alike than any of them.

Ve Claire, sen ve ben diğerlerinden daha çok birbirimize benziyoruz.

dinner's ready. not all happy families are alike.

Yemek hazır. Bütün mutlu aileler birbirine benzemez.

Click to see more example sentences
alike aynı

It's not true, here the rich and the poor are all alike!

Bu doğru değil burada zengin de fakir de aynı muameleyi görür!

You and me, we think alike, don't we?

Sen ve ben, aynı şekilde düşünüyoruz değil mi?

For me, all islands are alike.

Benim için bütün adalar aynıdır.

Click to see more example sentences
alike benzeri, benzer

All happy families are alike.

Tüm mutlu aileler birbirine benzer.

All those scientists, they're all alike.

Hepsi bilim adamıdır, hepsi birbirine benzer.

Great minds think alike, Chief.

Büyük beyinler benzer düşünür, Şef.

Click to see more example sentences