English-Turkish translations for allegation:

iddia · söz · suçlama · other translations

allegation iddia

Some reports, perhaps, of a history of abuse there. Or some allegations, at least, of abuse.

Bazı raporlar, belki, bir taciz geçmişi olduğu. ya da en azından bir taciz iddiası.

These are merely allegations I have written evidence

Bunlar sadece iddia. Elimde yazılı kanıtlar var.

His name is Joey Diamond, an alleged mobster from the East Coast.

Adı Joey Diamond, doğu kıyısından bir gangster olduğu iddia ediliyor.

Click to see more example sentences
allegation söz

Yeah, no, actually, a ballet dancer could move like our alleged ninja did.

Evet, hayır, aslında, bir bale dansçısı olabilir hamle bizim sözde ninja gibi yaptım.

Vicky Park. Tuesday night, and there ain't nothing "alleged" about it.

Salı gecesi Vicky Park'ta ve ortada "sözde" olan bir şey yok.

Your son's alleged suicide attempt.

Oğlunuzun sözde intihar girişimi.

Click to see more example sentences
allegation suçlama

Those are very serious allegations, Lightman.

Bunlar çok ciddi suçlamalar, Lightman.

Bob, that's a very serious allegation.

Bob, bu çok ciddi bir suçlama.

It remains for you to prove these allegations, Mr. Holmes.

Geriye bu suçlamaları ispat etmek kalıyor Bay Holmes.

Click to see more example sentences