English-Turkish translations for allegedly:

sözde · iddiaya göre · güya · other translations

allegedly sözde

Yeah, no, actually, a ballet dancer could move like our alleged ninja did.

Evet, hayır, aslında, bir bale dansçısı olabilir hamle bizim sözde ninja gibi yaptım.

Vicky Park. Tuesday night, and there ain't nothing "alleged" about it.

Salı gecesi Vicky Park'ta ve ortada "sözde" olan bir şey yok.

Your son's alleged suicide attempt.

Oğlunuzun sözde intihar girişimi.

Click to see more example sentences
allegedly iddiaya göre

Tejano superstar, Selena, has been shot allegedly by Yolanda Saldívar, her fan-club president.

Tejano müziğinin süper starı Selena, iddialara göre fan kulübünün yöneticisi Yolanda Saldivar tarafından vuruldu.

And he cheated on me with a younger, Allegedly hotter girl.

Ve beni daha genç, iddiaya göre daha ateşli bir kızla aldattı.

You're a grown-up now, Jonathan. Allegedly.

İddiaya göre artık, yetişkinsin sen, Jonathan..

Click to see more example sentences
allegedly güya

Whom, allegedly, did Mr Rachid kidnap?

Bay Rachid güya kimi kaçırmış?

Allegedly, I'm his allegedly, he's my son.

Güya ben onun Güya benim oğlummuş.