English-Turkish translations for allegiance:

sadakat · bağlılık · other translations

allegiance sadakat

My allegiance is not that strong.

Benim sadakatim o kadar güçlü değildir.

The army have pledged allegiance to Jason and Ariadne.

Ordu jason ve Ariadne'nin sadakat sözü verdiler.

Look, Allied Atheist Allegiance!

Bakın Müttefik Ateistler Sadakati.

Click to see more example sentences
allegiance bağlılık

Now, Mathayus, as a Black Scorpion you owe your allegiance to your king.

Şimdi, Mathayus, bir Kara Akrep olarak kralına bağlılık borcun var.

But my king Eric the blacksmith owes you no allegiance.

Ama Kralım Demirci Erik'in size bağlılık borcu yok.

A simple show of allegiance.

Basit bir bağlılık gösterisi.

Click to see more example sentences