English-Turkish translations for allegoric:

alegorik · other translations

allegoric

Well, that is allegorical poetry.

İyi de bu mecazî bir şiir.

Allegorical cats, metaphorical cats

Kinayeli kediler, mecazi kediler

As such, I often speak allegorically or in parables.

Bu yüzden, sık sık kinayeli veya kıssalı konuşurum.