English-Turkish translations for allegro:

Allegro · other translations

allegro Allegro

If you're an allegro dancer, there's nothing you can't do.

Eğer bir allegro dansçısıysan, yapamayacağın hiçbir şey yoktur.

That was placed in locker number allegro.

Bu da "Allegro" numaralı kasaya konmuş.

So, Allegro, let's meet somewhere

Peki Allegro, bir yerde buluşalım mı?

Click to see more example sentences