English-Turkish translations for allergy:

alerji · allerji · alerjik · other translations

allergy alerji

What kind of an allergy requires a medical alert bracelet?

Ne tür bir alerji tıbbi uyarı bileziği takmak gerektirir.

This is just a skin allergy.

Bu sadece bir cilt alerjisi.

It's probably a wheat allergy.

Bu muhtemelen buğday alerjisi.

Click to see more example sentences
allergy allerji

It's just allergies.

Bu sadece allerji.

And yeah, you can test him for allergies for dairy, wheat, and legume.

Sende süt, buğday ve bakliyat ürünleri için allerji testi yapabilirsin.

Well,then it's not allergies.

O zaman sorun allerji değil.

allergy alerjik

Penicillin allergy explains the allergic reaction much better.

Penisilin alerjisi alerjik tepkiyi daha iyi açıklıyor.

Reactive allergies in de-clawed animals?

Tırnakları koparılmış hayvanlardaki alerjik tepki?