English-Turkish translations for allergy:

alerji · allerji · alerjik · other translations

allergy allerji

It's just allergies.

Bu sadece allerji.

And yeah, you can test him for allergies for dairy, wheat, and legume.

Sende süt, buğday ve bakliyat ürünleri için allerji testi yapabilirsin.

Well,then it's not allergies.

O zaman sorun allerji değil.