English-Turkish translations for alliance:

ittifak · birlik · müttefik · anlaşma · müttefiklik · ortaklık · birleşme · birliktelik · other translations

alliance ittifak

I can't risk this marriage, this alliance, for a dead man's dreams, even my father's.

Bu evliliği, bu ittifakı ölü bir adamın, rüyaları için riske atamam, babam bile olsa..

It's like a ninja alliance never existed.

Sanki hiç bir ninja ittifakı olmamış gibi.

The corporate alliance controls everything.

Kurumsal İttifak her şeyi kontrol ediyor.

Click to see more example sentences
alliance birlik

We still got the Reavers and probably the Alliance, between us and him.

Ama hâlâ onunla aramızda Yağmacılar ve muhtemelen de Birlik var.

Welcome to stonewall alliance trivia championships!

Stonewall Birliği Bilgi Yarışması'na hoş geldiniz.

That's the Rebel Alliance.

Bu Asi Birliği dövmesi.

Click to see more example sentences
alliance müttefik

I think there's a central Alliance computer.

Bence merkezi bir Müttefikler bilgisayarı var.

Former Alliance member.

Eski Müttefikler üyesi.

Miles Devereaux, former Alliance member.

Miles Devereaux. Eski Müttefikler üyesi.

Click to see more example sentences
alliance anlaşma

I discovered an alliance between a city councilman and street gangs.

Meclis üyesi ve sokak çeteleri arasında bir anlaşma olduğunu keşfettim.

Not an alliance, it's a friendship.

Bu bir anlaşma değil, bir dostluk.

An alliance between Paris, Moscow and London.

Paris, Moskova ve Londra arasında askeri bir anlaşma.

Click to see more example sentences
alliance müttefiklik

Now we're in need of another alliance!

Şimdi başka bir müttefikliğe ihtiyacımız var.

The French alliance with Russia.

Rusya ile Fransız müttefikliği.

The triumvirate is not an easy alliance.

Üçlü hükümdarlık kolay bir müttefiklik değil.

alliance ortaklık

Italy has specific political alliances.

İtalya'nın özel siyasi ortaklıkları vardır.

Shreck and Cobblepot the visionary alliance.

Shreck ve Cobblepot müthiş ortaklık.

alliance birleşme

This is a strategic alliance, Agent Bristow.

Bu stratejik bir birleşme Ajan Bristow.

alliance birliktelik

This is an unholy alliance, two storm fronts colliding.

Bu kutsal olmayan bir birliktelik. İki fırtınanın çarpışması gibi.