English-Turkish translations for allies:

müttefik, Müttefikler. · other translations

allies müttefik, Müttefikler.

He is a good man of the old religion and an important ally.

O iyi bir adam eski dine inanıyor ve önemli bir müttefik.

But this was a huge gamble because the Allies could turn back and counter attack.

Ama bu çok büyük bir kumardı çünkü müttefikler geri dönebilir ve karşı saldırıya geçebilirlerdi.

The army is a powerful ally.

Ordu çok güçlü bir müttefik.

Click to see more example sentences