English-Turkish translations for alligator:

timsah · other translations

alligator timsah

We're gonna buy ourselves an alligator farm, and a new car, a brand new car, and go on vacation, right?

Kendimize bir timsah çiftliği alacağız, ve yeni bir araba, yepyeni bir araba alıp, tatile çıkacağı değil mi?

Hmm. What do you mean, Alligator Boy?

Hmm. ne demek istiyorsun, yani timsah çocuk?

He's an alligator, dude!

O bir timsah, dostum!

Click to see more example sentences