allocated

And this of course we've allocated to the Duchess de La Vallière.

Ve bu da elbette Düşes de La Vallière'ye ayrılmış bir oda.

And this of course we've allocated to the Duchesse de La Vallière.

Ve bu da elbette Düşes de La Valliére'ye ayrılmış bir oda.

Is he your Friends And Family allocation?

Ve bu da "Arkadaşlar ve Aile" kontenjanından mı?

I've allocated one month to find someone.

Birini bulmak için bir ay tahsis ettim.

Allocator, alligator, El Paso.

Allocator, alligator, El Paso.

But the Allocator thinks you are.

Ama Allocator öyle olduğunu düşünüyor.

Simple the Allocator identifies patients by reading blood factors.

Basit Allocator hastalarını kan faktörleri ile tanımlıyor.

Allocation Module Alpha.

Paylaştırma Modülü Alfa.

Director's still in budget-allocation meetings?

Müdür hala bütçe tahsis toplantılarında mı?

I've interfaced your holo-matrix with the Allocator.

Sanal matrisin ile Allocator arasında bir arabirim oluşturdum.