English-Turkish translations for allot:

vermek · pay · tahsis · tahsis etmek · other translations

allot vermek

Has Peter Carter fallen in love during the allotted extra

Peter Carter verilen ekstra zaman sırasında aşık

You were good. You gave him allot.

Sen iyiydin, sen ona çok şey verdin.

You were good. You gave me allot.

Çok iyiydin, bana çok şey verdin.

allot pay

That's our allotment.

Bu bizim payımız.

allot tahsis

Up on Brokeback the Forest Service has got designated campsites on the allotments.

Brokeback'in yukarısında orman işletmesinin belirlediği kamp alanları ve tahsis edilmiş parseller var.

allot tahsis etmek

Up on Brokeback the Forest Service has got designated campsites on the allotments.

Brokeback'in yukarısında orman işletmesinin belirlediği kamp alanları ve tahsis edilmiş parseller var.