English-Turkish translations for almanac:

Almanak · yıllık · other translations

almanac Almanak

In this case, as trustworthy as the world almanac.

Bu durumda, adam dünya almanağı kadar güvenilir.

Thanks to the "Secret Attack Almanac.

Gizli Saldırı Almanağı" 'na teşekkürler.

The "Secret Attack Almanac

Gizli Saldırı Almanağı",

Click to see more example sentences
almanac yıllık

It's an old almanac, Captain.

Eski bir yıllık, Yüzbaşı.