English-Turkish translations for almond:

badem · other translations

almond badem

According to his medical records, he had a severe almond allergy.

Onun tıbbi kayıtlarına göre, o ciddi bir badem alerjisi vardı.

Blueberries, banana, almond milk, some protein powder. Mm.

Yabanmersini, muz, badem sütü biraz da protein tozu.

Spun sugar, almond paste, fruit and flowers.

Pamuk şeker, badem ezmesi, meyveler ve çiçekler olsun.

Click to see more example sentences