English-Turkish translations for aloof:

soğuk · ilgisiz · other translations

aloof soğuk

Like you said. I was both cold and aloof.

Dediğin gibi, hem soğuk hem de mesafeli davrandım.

My father was very aloof.

Babam çok soğuk biriydi.

I'm aloof but thoughtful.

Soğuk ama düşünceli olacağım.

Click to see more example sentences
aloof ilgisiz

If ever there was a powerful king, it is that cripple, not your aloof Ferdinand.

Eğer güçlü bir kral varsa, o da bu sakat kraldır. Senin ilgisiz Ferdinand'ın değil.

You weren't this aloof six years ago.

Altı yıl önce bu kadar ilgisiz değildin.

Don't be so aloof.

Bu kadar ilgisiz olma.

Click to see more example sentences