English-Turkish translations for aloud:

yüksek sesle., yüksek sesle · sesli · other translations

aloud yüksek sesle., yüksek sesle

Well, Beatrice now holds the questions and the answers and will read each one aloud.

Pekâlâ, Beatrice şimdi soruları ve cevapları elinde tutuyor ve her birini yüksek sesle okuyacak.

Read this aloud, and tell me what's true.

Şunu yüksek sesle oku ve bana gerçeği söyle.

Take it and read it aloud!

Al onu ve yüksek sesle oku!

Click to see more example sentences
aloud sesli

I read several chapters aloud and nothing happened.

Birkaç bölümü sesli okudum ve bir şey olmadı.

Oh, nothing, I was just thinking aloud

Yok bir şey, yalnızca sesli düşünüyordum.

The witch laughed aloud and held on to her hat.

Cadı sesli bir şekilde güldü ve şapkasını tuttu.

Click to see more example sentences