English-Turkish translations for alpine:

Alp · dağ · other translations

alpine Alp

It's an alpine butterfly bend.

Bir alp kelebeği düğümü.

Alpine butterfly bend.

Alp kelebek bağı.

alpine dağ

Is an alpine lake called Trinity, west of Shasta.

Shasta'nın batısında, Trinity adında bir dağ gölü.