English-Turkish translations for alsatian:

Alsas · Alsaslı · other translations

alsatian Alsas

Normally black Himalayan bears are docile creatures, milder than Alsatian dogs.

Normalde siyah Himalaya ayıları, Alsas çoban köpeklerinden daha uysal canlılardır.

It's a new Alsatian recipe.

Bu yeni Alsas yemek tarifi.

alsatian Alsaslı

A Breton will never work like a Norman or an Alsatian.

Bir Breton asla bir Norman ya da Alsaslı gibi çalışmaz.

That's Hitler's dog, Blondie, the Alsatian.

O Hitler'in köpeği, Blondie, "Alsaslı".