English-Turkish translations for alter:

değiştirmek, değişmek · değişiklik yapmak · other translations

alter değiştirmek, değişmek

The molecular density of the victim was temporarily altered by an unknown energy source.

Kurbanın moleküler yoğunluğu bilinmeyen bir enerji kaynağı tarafından geçici olarak değiştirilmiş.

Someone's altered your relationship with Booth, Dr. Brennan.

Biri sizin Booth'la ilişkinizi değiştirdi, Dr. Brennan.

Creating a highly reactive radioactive isotope requires altering the atomic structure of the original material.

Çok etkili bir radyoaktif izotop oluşturmak için orijinal maddenin atom yapısını değiştirmek gerekir.

Click to see more example sentences
alter değişiklik yapmak

I had to at least make some last-minute alterations.

En azından bazı son dakika değişiklikleri yapmak zorundaydım.

Who is making these alterations?

Bu değişiklikleri kim yapıyor?

What else did you alter?

Başka ne değişiklik yaptın?

Click to see more example sentences