English-Turkish translations for alternate:

alternatif · başka · seçenek · diğer · yedek · karşılıklı · değişmek, değiştirmek · birbirini izlemek, birbirini izleyen · other translations

alternate yedek

There's always an alternate.

Her zaman bir yedek vardır.

At least as an alternate.

En azından yedek olarak.

The first alternate juror will replace her.

İlk yedek jüri üyesi, onun yerini alacaktır.

Who's our next alternate?

Bir sonraki yedek kim?

He was the alternate juror.

O yedek jüri üyesiydi.

The jury starts deliberating tomorrow, with alternates.

Jüri yarın yedek üyelerle müzakerelere başlayacak.

The alternate jurors are excused.

Yedek jüri üyeleri ayrılabilir.

Mr. Lamb, the three alternates:

Bay Lamb, üç yedek üye sizin.

They are alternates.

Onlar yedek ekipteler.

Jimmy Longjam, alternate usher.

Jimmy Longjam, yedek yer göstericiyim.