English-Turkish translations for alternation:

değişim · birbirini izleme · other translations

alternation değişim

You and another team, alternating shifts.

Sen ve bir diğer ekip, değişimli vardiya.

alternation birbirini izleme

Creating a paradox, an alternate timeline with a different outcome.

Paradoks yaratmak. Farklı bir sonuçla birbirini izleyen bir zaman çizgisi.