English-Turkish translations for alternative:

alternatif · başka · seçenek · diğer · çare · other translations

alternative alternatif

Two: research and development on safe alternative energy sources especially solar power.

İki: güvenli alternatif enerji kaynaklarının araştırma ve geliştirmesi özellikle güneş enerjisinin.

There's always an alternative, Alex.

Her zaman bir alternatif vardır, Alex.

A Practical Guide to an Alternative Lifestyle"?

Alternatif Bir Hayat Tarzına Pratik Bir Rehber" mi?

Click to see more example sentences
alternative başka

So may I ask, is there no other alternative here?

Sorabilir miyim, burada başka bir alternatif var mı?

I hear ya, Mr. Reese, but we don't have another alternative.

Sizi anlıyorum Bay Reese ama başka bir seçeneğimiz yok.

I guess there's no alternative.

Sanırım başka seçeneğim yok.

Click to see more example sentences
alternative seçenek

I'm not saying it's a good alternative, but it's the only one.

İyi bir alternatif olduğunu söylemiyorum ama tek seçenek de bu.

Captain, could you give me a third alternative?

Kaptan, bana üçüncü bir seçenek verebilir misiniz?

I'm hoping you'll give me a better alternative.

Bana daha iyi bir seçenek vermeni umuyorum.

Click to see more example sentences
alternative diğer

All right, but what's the alternative?

Tamam, ama diğer seçeneğim nedir?

And the alternative is better?

Diğer seçenek daha iyi?

What's the alternative?

Diğer seçenek nedir?

Click to see more example sentences
alternative çare

You and Henry left me no alternative.

Sen ve Henry bana başka çare bırakmadınız.

There's herbal remedies and alternative diets.

Bitkisel çareler ve alternatif diyetler de var.