English-Turkish translations for alternator:

alternatör., alternatör · other translations

We also found translations for word alternatör in Turkish.

alternator alternatör., alternatör

It's not the alternator. what about that? that's the radiator hose, mr. monk.

Alternatör de değil. Peki ya bu? O radyatör hortumu, Bay Monk.

Wish for a job, an apartment. A new alternator belt, so I don't have to drive you everywhere. A job, or

Bir iş, bir daire yeni bir alternatör kayışı, böylece seni her yere ben bırakmak zorunda kalmam.. yeni bir veya

I need an alternator permit.

Bir adet alternatör istiyorum.