altimeters

Tower, we're experiencing radar altimeter failure.

Kule, radar altimetre hatası yaşıyoruz.

All altimeters fixed and controlled.

Tüm altimetreler ayarlandı ve kontrol edildi.

No, that's an audio altimeter.

Hayır, sesli irtifa ölçer.