English-Turkish translations for altitude:

irtifa., irtifa · yükseklik · Rakım · yükselti · other translations

altitude irtifa., irtifa

We used the shock waves to gain some altitude, but it's only temporary.

Şok dalgalarını irtifa kazanmak için kullanıyorduk. Ama sadece geçici olarak.

Any high altitude surveillance in the region?

Bölgede yüksek irtifa gözetlemesi var mı?

Outdoors magazine wants to interview you." Bankruptcy at High Altitude.

Outdoors dergisi seninle röportaj yapmak istiyor."Yüksek İrtifada İflas.

Click to see more example sentences
altitude yükseklik

Tango Romeo, maintain altitude, maintain altitude.

Tango Romeo, yüksekliği koruyun, yüksekliğinizi koruyun.

Ten minutes at this altitude, maybe I can get us close enough, dose enough to land in Iceland.

On Bu yükseklikte dakika belki ben, yeterli bize yakın olsun İzlanda arazi için yeterli doz.

It's hard to breathe at this altitude, huh?

Bu yükseklikte nefes almak güç değil mi?

Click to see more example sentences
altitude Rakım

Can't even breathe at this altitude, swine..

Bu rakımda nefes bile alamıyorum, domuz..

was the altitude a problem tonight?

Bu akşam, rakım bir sorun oldu mu?

altitude yükselti

Altitude and tabling.

Yükselti ve tablolama.