English-Turkish translations for alumnus:

mezun · other translations

alumnus mezun

A well-known alumnus and distinguished composer.

Tanınmış bir üniversite mezunu ve seçkin besteci.

Any self-respecting Harvard alumnus would know the answer to that.

Kendine saygısı olan herhangi bir Harvard mezunu cevabın ne olduğunu bilir.

Actually, I'm not a Harvard alumnus either.

Aslında ben de Harvard mezunu değilim.

Click to see more example sentences