English-Turkish translations for amalgamate:

birleşmek, birleştirmek · karışım · other translations

amalgamate birleşmek, birleştirmek

That's great That's great You know, you got a lovely family, and I'm a goddamn amalgam

Bu çok güzel! Senin harika bir ailen var, ve ben kahrolası bir amalgamım.

Elizabeth is like a terrifying amalgamation of Danica Patrick and "The Man from U.N.C.L.E.

Elizabeth, Danica Patrick ile "The Man from U.N.C.L.E." dizisinin korkunç bir bileşimi gibi.

Undoubtedly, the Loch Ness monster exists as myth and as an amalgam of myth.

Şüphesiz, Loch Ness canavarı bir efsane ve efsanenin alaşımı olarak var olmakta.

Click to see more example sentences
amalgamate karışım

Probably an amalgamation of A half-a-dozen unknown female Soviet operatives. The Pinko Mata Hari.

Muhtemelen, yardım düzine tanınmayan kadın Sovyet ajanlarının bir karışımı Pinko Mata Hari.

This amalgam makes the best sound.

En iyi sesi bu karışım çıkarıyor.

She's an amalgam.

O bir karışım.

Click to see more example sentences