English-Turkish translations for amateur:

amatör · amatörce · acemi · other translations

amateur amatör

And this is Charlie Davis, amateur boxing champion of the universe as of tonight!

Ve bu da Charlie Davis. Bu akşam itibariyle kainat amatör boks şampiyonu.

Twenty years ago, I played Stella with an amateur group.

Yirmi yıl önce amatör bir grupta Stella'yı oynamıştım.

The man's a bloody amateur.

Bu adam lanet bir amatör.

Click to see more example sentences
amateur amatörce

Bomb squad said it was homemade, amateur hour. Trigger device was faulty.

Bomba ekibi ev yapımı amatörce bir bomba olduğunu söyledi, tetikleyici sorunluymuş.

That's an amateur mistake.

Bu amatörce bir hata.

Some small-time amateur crap, going back and forth.

Bazı amatörce pislikleriniz geri ve ileri gidiyor.

Click to see more example sentences
amateur acemi

Perhaps you're a new species or just an amateur.

Belki de yeni bir türsündür ya da bir acemi.

Only an amateur.

Sadece bir acemi.

He trusts these amateurs, but not me!

Bu acemilere güveniyor, ama bana güvenmiyor!