English-Turkish translations for amazing:

harika · inanılmaz · muhteşem · şaşırtıcı · müthiş · mükemmel · ilginç · hayret · olağanüstü · etkileyici · harikulade · büyüleyici · şahane · hayret verici · muazzam · dehşetli · other translations

amazing harika

You're an amazing woman, and you're going to do and be so many things in this life.

Sen harika bir kadınsın. Ve bu hayatta bir sürü harika şey yapacak ve olacaksın.

You're an amazing person, too.

Sen de harika bir insansın.

Oh, my God, she's amazing.

Aman Tanrım, harika biri.

Click to see more example sentences
amazing inanılmaz

Ladies and gentlemen this is amazing.

Bayanlar ve baylar Bu inanılmaz.

This is an amazing song.

Bu inanılmaz bir şarkı.

Father, this teacher is an amazing person.

Baba, bu öğretmen inanılmaz bir kişiyi olduğunu.

Click to see more example sentences
amazing muhteşem

And I think that she's a brave, strong, amazing woman who loves you very much.

Ve bence o cesur, güçlü, muhteşem bir kadın ve seni çok seviyor.

This is an amazing offer.

Muhteşem bir teklif bu.

Nick is an amazing person.

Nick muhteşem bir insan.

Click to see more example sentences
amazing şaşırtıcı

A month ago, she wrote to me to come right away because a most amazing thing had happened.

Bir ay önce, bana hemen gel diye yazdı; çünkü çok şaşırtıcı bir şey olmuştu.

My, God, that is amazing.

Aman tanrım bu çok şaşırtıcı.

That's really, really amazing.

Bu gerçekten, gerçekten şaşırtıcıydı.

Click to see more example sentences
amazing müthiş

I promise you something amazing something you'll never forget.

Müthiş bir şey söz veriyorum, asla unutamayacağın bir şey.

I found something amazing.

Müthiş bir şey buldum.

I thought she was amazing.

Ben müthiş olduğunu düşünmüştüm.

Click to see more example sentences
amazing mükemmel

This amazing, perfect girl is gonna marry me, and we're gonna have a baby.

Bu inanılmaz mükemmel kız benimle evlenecek ve bir de bebeğimiz olacak.

I'm an amazing cop. And I'll never forgive myself.

Ben mükemmel bir polisim ama kendimi asla affetmeyeceğim.

This is amazing and perfect.

Bu inanılmaz, ve mükemmel.

Click to see more example sentences
amazing ilginç

I found something really amazing.

Gerçekten ilginç bir şey buldum.

God, what an amazing guy.

Tanrım, ne ilginç bir adam.

This is an amazing living room.

Burası ilginç bir oturma odası.

Click to see more example sentences
amazing hayret

Yes, that's all correct and rather amazing.

Evet, hepsi doğru ve oldukça hayret verici.

Prepare yourselves, ladies and gentlemen, to be terrified and amazed.

Hazır olun baylar ve bayanlar korkacak ve hayrete düşeceksiniz.

I'm just amazed you weren't hit by a car out there.

Sadece değildi hayret ediyorum Orada bir araba çarptı.

Click to see more example sentences
amazing olağanüstü

I told you it wasn't long, but there's an amazing connection between us.

Sana uzun olmadığını söylemiştim ama aramızda olağanüstü bir bağ var.

It's an amazing career for a man, but it's spectacular for a woman.

Bu bir adam için harika bir kariyer, ama bir kadın için olağanüstü bir kariyer.

But that's amazing.

Ama bu. olağanüstü!

Click to see more example sentences
amazing etkileyici

Whatever happens now we did something pretty amazing here.

Şimdi ne olursa olsun burada oldukça etkileyici bir şey yaptık.

And that's so amazing, but you bought it.

Bu çok etkileyici ama onu sen aldın.

What an amazing woman.

Ne etkileyici bir kadın.

Click to see more example sentences
amazing harikulade

Oh, well, that's totally amazing.

Oh, şey. Bu tamamen harikulade.

Michael, that's amazing.

Michael, bu harikulade.

Earth is an amazing place

Yeryüzü harikulade bir yer.

Click to see more example sentences
amazing büyüleyici

Look, I don't know her. Maybe she's an amazing girl.

Bak onu tanımıyorum, Belki de büyüleyici bir kız.

Isn't it just so amazing?

Ne kadar büyüleyici değil mi?

It's a really, really amazing costume.

Bu gerçekten büyüleyici bir kostüm.

Click to see more example sentences
amazing şahane

So, one is good, two is amazing, and three is

Yani, bir iyi, iki şahane. Ve üç de

It's an amazing place.

Burası şahane bir yer.

And you had a fantastic wife and two amazing kids.

Ve şahane bir eşin ile iki müthiş çocuğun vardı.

Click to see more example sentences
amazing hayret verici

Yes, that's all correct and rather amazing.

Evet, hepsi doğru ve oldukça hayret verici.

You're an amazing young man, Clark.

Hayret verici bir gençsin Clark.

Lizzie is an amazing woman, Zack.

Lizzie hayret verici bir kadın Zack.

Click to see more example sentences
amazing muazzam

This building is amazing!

Bu bina muazzam bir şey!

We have an amazing investment opportunity

Elimizde muazzam bir yatırım fırsatı var.

The other amazing thing is the challenge play.

Bir diğer muazzam şey ise meydan okuma oyunu.

Click to see more example sentences
amazing dehşetli

You're an amazing, awe-Inspiring boyfriend.

Sen harika,dehşet bir erkek arkadaşsın.