English-Turkish translations for amber:

kehribar · other translations

amber kehribar

ln the form of a fly in amber or a leather bottle.

Belki kehribarın içinde bir sinek olarak ya da deri bir şişe.

Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain"!

Oh, geniş gökyüzü için güzel, kehribar buğdaylar için güzel"!

Amber and jade for me.

Bana kehribar ve yeşim.

Click to see more example sentences