English-Turkish translations for ambient:

çevre · other translations

ambient çevre

Instead adaptou seu ambiente para servi-lo.

Bunun yerine, çevresini k endisine uyarlamıştır.

Alice, lower the ambient temperature.

Alice, çevre sıcaklığını düşür.

Now, attenuate for ambient noise.

Şimdi çevresel sesleri azalt.