English-Turkish translations for ambitious:

hırslı · iddialı · azimli · tutkulu · arzulu · other translations

ambitious hırslı

Blair, I understand a thing or two about ambitious women, but without trust, you're lost.

Blair, hırslı kadınlar hakkında bir iki şey bilirim ama güven olmadan, kaybedersin.

But he's very ambitious.

Ama çok hırslı biri.

But Martin had a much more ambitious agenda.

Ama Martin'in çok daha hırslı bir gündemi vardı.

Click to see more example sentences
ambitious iddialı

Now President Kennedy has started an even more ambitious space program.

Şimdi Başkan Kennedy daha iddialı bir uzay programı başlattı.

Isn't that a little ambitious?

Bu biraz iddialı değil mi?

Now, looking for your wife and son That's an ambitious undertaking, especially for an ambitious man like yourself.

Karınızı ve oğlunuzu aramak iddialı bir görev, özellikle de sizin gibi hırslı bir adam için.

Click to see more example sentences
ambitious azimli

Look, I know Roger's not the brightest or the funniest or the most ambitious

Bak, Bende biliyorum Roger en zeki ya da en komik değil ya da en azimli

He's ambitious, smart, and for the most part honest.

O azimli, akıllı, ve en önemlisi dürüsttür.

Well, I'm am ambitious guy.

Eh, ben azimli bir adamım.

Click to see more example sentences
ambitious tutkulu

She's beautiful and very ambitious.

Güzel ve çok tutkulu bir kadın.

I just thought you were ambitious like me.

Senin de benim gibi tutkulu olduğunu sanıyordum.

What an ambitious and dedicated young man.

Tutkulu ve kendini adamış genç bir adam.

Click to see more example sentences
ambitious arzulu

The new design is also ambitious, Pedestrian and dull.

Ayrıca yeni tasarım arzulu monoton ve duygusuz.

An ambitious bruschetta recipe.

Arzulu bir Bruschetta tarifi.