English-Turkish translations for amenable:

olan · uysal · other translations

amenable olan

Rest in peace, amen Throw him the sea

Huzur içinde yat, amin. Onu denize atın.

No, his name is Amen.

Hayır, onun ismi Amen.

Each time, you kiss it and say "amen".

Her defasında, Onu öp ve amin de.

amenable uysal

I apologize but I need you a little more amenable. Uhn.

Özür diliyorum ama senin biraz daha uysal olmanı istiyorum.

He seems amenable right now.

Şu anda uysal görünüyor.