English-Turkish translations for amend:

düzeltmek · other translations

amend düzeltmek

Now she wants to make amends.

Şimdi bir şeyleri düzeltmek istiyor.