English-Turkish translations for amenity:

konfor · other translations

amenity konfor

Decor, service, amenities and ambience.

Dekor, hizmet, konfor olanakları ve ambiyansı.

It's amenity creep!

Bu konfor acizliği!

That's an essential amenity.

Çok zaruri bir konfor.