English-Turkish translations for america:

Amerika · Güney ve Kuzey Amerika. · Amerikalı · other translations

america Amerika

Doesn't look good now, but What would Captain America do in a situation like this?

Şu an iyi görünmüyor ama Kaptan Amerika böyle bir durumda ne yapardı?

America has been down this road before, Madam President.

Amerika bu yollardan daha önce geçti, Başkan hanım.

You going to South America?

Güney Amerika'ya gidiyor musun?

Click to see more example sentences
america Güney ve Kuzey Amerika.

Good evening, Mr. and Mrs. North and South America and all the ships and clippers at sea.

İyi akşamlar, Bay ve Bayan Kuzey ve Güney Amerika ve denizdeki tüm gemiler ve yelkenliler.

Between North and South America lie the islands of the Caribbean, colorful and exotic.

Kuzey ve Güney Amerika'nın arasında renkli ve egzotik Karayib Adaları uzanır.

You see, America sees two Koreas North and South.

Amerika, iki tane Kore görüyor Kuzey ve Güney.

america Amerikalı

He's a gigolo from America.

Kendisi Amerikalı bir jigolo.

Natives of the Americas, Majesty.

Yerliler ve adları Amerikalı majesteleri.