English-Turkish translations for amiable:

sevimli · cana yakın · tatlı · hoş · other translations

amiable sevimli

You need an amiable sidekick with a pickup truck?

Kamyoneti olan sevimli bir yardımcıya ihtiyacın var mı?

Miss Louisa is a very good, amiable, sweet-tempered girl.

Bayan Louisa çok iyi, sevimli, tatlı huylu bir kız.

Edward is very amiable.

Edward çok hoş sevimli biri.

amiable cana yakın

He is a most amiable, charming young man.

Çok cana yakın, büyüleyici bir genç adam.

Men of science are amiable and morally superior.

Bilim adamları cana yakın ve ahlaken üstündür.

amiable tatlı

Miss Louisa is a very good, amiable, sweet-tempered girl.

Bayan Louisa çok iyi, sevimli, tatlı huylu bir kız.

But this is no amiable waltz.

Ama bu tatlı bir vals değil.

amiable hoş

The ceremony ended on an amiable and unexpected note, a match between Dr. Frog and his friend, Mr. Wolf.

Tören hoş ve umulmadık bir anıyla sona erdi; Doktor Kurbağa ve arkadaşı Bay Kurt arasında bir karşılaşma.

Edward is very amiable.

Edward çok hoş sevimli biri.