English-Turkish translations for amiss:

yanlış · ters · other translations

amiss yanlış

There's something amiss with Bartholomew

Bartholomew ile ilgili bir şeyler yanlış

Something is gone amiss.

Bir şey yanlış gitti.

Something's amiss, I feel it.

Birşeyler yanlış, bunu hissediyorum.

amiss ters

Friend hulk, something is amiss.

Dostum Hulk, bir şeyler ters.