English-Turkish translations for ammunition:

cephane · mühimmat · mermi · koz · other translations

ammunition cephane

Lot of rifles and ammunition in that tower but only one machine gun.

Kulede bir sürü tüfek ve cephane var ama tek makineli silah var.

Oh, we got plenty ammunition, Joel.

Ah, biz Joel, bol cephane var.

You supply the Syrians with guns and ammunition. But I respect them.

Suriyelilere silah ve cephane sağlıyorsun Ama ben onlara saygı duyuyorum.

Click to see more example sentences
ammunition mühimmat

This bus is full of explosives, petrol and ammunition.

Bu otobüs patlayıcı dolu, yakıt ve mühimmat.

Came back here for ammunition and backup.

Mühimmat ve destek için buraya geldim.

I repeat these soldiers carry live ammunition!

Tekrar ediyorum. Askerler canlı mühimmat taşıyor.

Click to see more example sentences
ammunition mermi

Give me your rifle and some ammunition.

Bana tüfek ve biraz mermi ver.

Bring me more ammunition.

Bana daha fazla mermi getir.

so so I'm touching live unexploded ammunition?

Yani Yani patlamamış bir mermiye mi dokunuyorum?

Click to see more example sentences
ammunition koz

I gave you the ammunition.

Sana bir koz verdim.