English-Turkish translations for among:

arasına, arasında · içinde · sınıfında · ortasında · other translations

among arasına, arasında

Well, among my friends there is one Japanese martial artist and one European martial artist

Şey, arkadaşlarımın arasında bir Japon savaş sanatçısı var ve bir Avrupalı savaş sanatçısı.

Are you saying that we have black sheep among us?

Ne demek yani aramızda bir kara koyun mu var?

Think there's a spy among us?

Aramızda bir casus mu var sence?

Click to see more example sentences
among içinde

You're among family. And it's not your house. Yet.

Aile içindeyiz. ve burası henüz senin evin değil.

Oh, he is so handsome. and the finest among us

Ne kadar yakışıklı.. Ve içimizde en iyi olduğunu..

Sir, we just found this among Meredith Reed's personal effects.

Efendim, bunu az önce Meredith Reed'in özel eşyaları içinde bulduk.

Click to see more example sentences
among sınıfında

There is no Mi-ja among the victims' classmates. And the hospital is empty.

Kurbanların sınıf arkadaşları arasında Mi-ja diye biri yok, ve hastane de boş,

Do you have friends among your classmates?

Sınıf arkadaşlarının arasında hiç arkadaşın var mı?

Especially among the proletariat in the so-called working class.

Özellikle de, işçi sınıfı denilen proleterler arasında.

among ortasında

It's a common problem among middle-aged men.

Orta yaşlı erkeklerde yaygın bir sorun bu.