English-Turkish translations for amphibian:

amfibi · other translations

amphibian amfibi

This animal is actually a prince turned into a pathetic amphibian, until somebody kisses him.

Bu hayvan aslında, biri onu öpene kadar zavallı bir amfibiye dönüştürülmüş bir prens.

But there's one crucial difference between an animal like this and an amphibian.

Ama, öyle bir hayvan ve bir amfibi ile arasında önemli bir fark var.

Remarkable innovations have made amphibians and reptiles amodern success story.

Sürüngenlerin ve amfibilerin yaptıkları yenileşimler, çağdaş bir başarı hikayesi.

Click to see more example sentences