English-Turkish translations for ample:

yeterli · bol · other translations

ample yeterli

It's got everything we need ample, natural light; clean, sturdy stools.

İhtiyacımız olan her şey var. yeterli doğal ışık, temiz, sağlam tabureler.

Believe me, once a year is ample.

İnan bana yılda bir kez yeterli.

I mean he's had ample opportunity.

Demek istediğim yeterince fırsatı vardı.

ample bol

And that there's ample opportunity for leisure also.

Ve boş vakitler için de bol fırsatlar var.