English-Turkish translations for amuse:

eğlendirmek · neşelendirmek · other translations

amuse eğlendirmek

The truth is, Dr Cox isn't really angry, he's just amusing himself.

Gerçek şu ki Dr. Cox aslında kızgın değil, sadece kendini eğlendiriyor.

Uh, this is very amusing, but I'm

Bu gerçekten çok eğlendirici ama ben

Very interesting, Prince, really amusing

Çok ilginç, Prens. Gerçekten çok eğlendirici.

Click to see more example sentences
amuse neşelendirmek

Ah, very amusing.

Ah, çok neşeli.

He's ready, willing, and very amused.

Hazır, istekli ve çok neşeli.

I'll keep you warm and amused

Seni sıcak ve neşeli tutarım