English-Turkish translations for an:

bi, bir · tekrar · other translations

We also found translations for word an in Turkish.

an bi, bir

I'm sorry, Jack, but there is an old friend who wants to see you first.

Kusura bakma, Jack, ama önce seni görmek isteyen eski bir dost var.

It's a job for an important man.

Önemli bir adam için, önemli bir iş.

Like an old man.

Yaşlı bir adam gibi.

Click to see more example sentences
an tekrar

Call me back in an hour, I'll have a number for you of some kind.

Beni bir saat içinde tekrar ara sana bir çeşit bir numara vereceğim.

Call back in an hour.

Bir saat sonra tekrar ara.

That's an old message. Nobody needs to hear that.

Bu eski bir mesaj kimse tekrar dinlemek istemez.

Click to see more example sentences